استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع از ویژگی های زودیافت خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Using Artificial Neural Networks to estimate saturated hydraulic conductivity from easily available soil properties