امکان سنجی پیش بینی تغییرات بافت خاک با استفاده از هدایت الکتریکی اندازه گیری شده به وسیله دستگاه های EM38و VERIS 3100

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the possibility of mapping surface soil texture variation by using soil electrical conductivity measured by EM38 and VERIS3100