تعداد مقالات: 337
276. ارزیابی تأثیر باکتری های محرک رشد و شوری بر جوانه زنی و رشد بوته ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 235-253

علی انصوری؛ حسن شهقلی؛ حسن مکاریان؛ علیرضا فلاح نصرت آباد


279. بررسی اثر باکتری های محرک رشد بر غلظت برخی عناصر غذایی تحت شرایط آبیاری با آب شور در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 177-190

ساره رجبی اگره؛ محمد علی بهمنیار؛ کاظم خاوازی


280. تاثیر سیلیسیم بر پالایش زیستی کادمیم و سرب در اندامهای گیاه اسفناج (.Spinacia oleracea L)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 175-184

معظم قاسمی؛ حمیدرضا مبصر؛ حوا پورمند؛ داود اکبری نودهی


281. تأثیر قارچ میکوریزا -آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفری زینتی (Tagetes erecta)

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 191-204

زهرا شکری؛ ناصر برومند؛ مهدی سرچشمه پور؛ حمیدرضا علیزاده


282. بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 183-195

رضا ابراهیمی؛ فاطمه حسن زاده؛ بیژن مرادی؛ طاهره رئیسی


284. جداسازی قارچ حل کننده فسفات از معدن فسفات و شناسائی مولکولی آن بر اساس توالی ژن کالمودولین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 177-188

راحله جمشیدی؛ بهی جلیلی؛ محمدعلی بهمنیار؛ سروش سالک گیلانی


289. ارزیابی اثرات علف کش‌های تریفلورالین، متری بیوزین و ایمازتاپیر بر رشد جدایه های Bradyrhizobium japonicum

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 251-268

ناصر باقرانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ محمد حسین ارزانش


290. ارزیابی تغییرات مکانی آهن قابل دسترس و عوامل مؤثر بر آن در خاک های شالیزاری ( مورد مطالعه: اراضی شالیزاری مرکزی گیلان)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 255-274

فهیمه خرمی زاده؛ ناصر دواتگر؛ محمد مهدی طهرانی؛ وحیدرضا قاسمی دهکردی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی


291. قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 187-200

علیرضا کریمی؛ سمیه باقریفام؛ حسین شایسته زراعتی


293. تأثیر پومیس بر ظرفیت نگهداشت آب در خاک، رشد و عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط دیم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 191-204

داود زارع‌حقی؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمد ابراهیم صادق‌زاده ریحان؛ رضا حسن‌پور


294. تأثیر اگزالیک اسید بر جذب کادمیوم توسط بخش رس خاک

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 205-218

زهرا رمضانی؛ محسن حمید پور؛ پیمان عباس زاده؛ عیسی اسفندیارپور


295. برهمکنش میکوریزا، پلیت مرغی و کلسیم بر عملکرد و خصوصیات کیفی میوه انار(Punica granatum L.)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 197-210

عبدالحسین ضیائیان؛ محمد صادق قربانی


296. پتاسیم زیست توده میکروبی خاک در گروهی از خاک‌های آهکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 189-195

پروین زارعی؛ فرشید نوربخش