تعداد مقالات: 354
251. تجزیه و تحلیل عدم قطعیت یک نقشه‌ی خاک با استفاده از شاخص‌های مجاورت تاکسونومیکی و تفرق خاک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 147-160

عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ محسن باقری بداغ آبادی


253. سرعت تجزیه ویناس چغندرقند و تأثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی دو خاک آهکی و اسیدی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 151-166

احمد گلچین؛ فاطمه رخش؛ بهنام سالوند؛ امین وطنی


254. قابلیت گیاه پالایی خاک‌ آلوده به نیکل با استفاده از آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و سورگوم (Sorghum bicolor L.)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 131-142

آرش محمدزاده؛ سجاد رحیمی مقدم؛ محمد رضا چایچی؛ یعثوب حیدرزاده


255. تأثیر کاربری اراضی بر کارآیی برخی از مدل‌های نفوذ آب به خاک

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-138

محمود رضا سعدی خانی؛ اکبر سهرابی


257. تاثیر باکتریهای‌حل‌کننده پتاسیم بر برخی ویژگیهای گندم و جذب پتاسیم در شرایط گلخانه‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 139-152

نعیمه عنایتی ضمیر؛ اکبر قدمخانی؛ مجتبی نوروزی مصیر


258. تغییرات ویژیگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 147-158

الهام امیری خبوشان؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ محمدرضا مصدقی


259. اصلاح خاک شور-سدیمی دارای بافت رسی به وسیله کربن آلی محلول

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 159-174

فردین صادق زاده؛ سمانه حسن تبار؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی


260. تأثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد اندام‌هوایی و ریشه گیاه روناس در شرایط شور استان فارس

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 149-161

محمد جواد روستا؛ فاطمه رسولی؛ مصطفی میراب زاده اردکانی؛ کوکب عنایتی؛ لادن جوکار


261. بررسی اثر سوسپانسیون میکروسیلیس (سیلیکا فوم) به عنوان مالچ بر هدررفت خاک تپه های ماسه ای

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 139-145

فاطمه نقی زاده اصل؛ حمیدرضا عسگری؛ حجت امامی؛ محمد جعفری


262. بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 155-165

علیرضا منصوریان؛ آتوسا وزیری؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان نائینی


264. بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 151-164

سعیده صادقی؛ فرشاد کیانی؛ محمداسماعیل اسدی؛ بهنام کامکار؛ سهیلا ابراهیمی


265. ارزیابی کارآیی استفاده و پاسخ ژنوتیپ‌های مختلف گندم به آهن و روی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 171-187

اسماعیل دردی پور؛ روزبه محمدی؛ علیرضا غیاثوند؛ فرشید قادری فر


274. تأثیر گروه‌بندی خاک‌ها بر اساس مقدار کربن آلی و رس آنها بر کارآیی توابع انتقالی سلسله مراتبی گنجایش تبادل کاتیونی خاک

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 215-234

نوش آفرین حسینی عربلو؛ حبیب خداوردیلو؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حمیدرضا ممتاز


275. ارزیابی برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از سنجش از دور در منطقه‌ی بافت

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 159-172

حسین شیرانی؛ مطهره حبیبی؛ اردوان کمالی؛ عیسی اسفندیارپور