دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-195 
4. تاثیر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر جذب روی و شاخص‌های رشدی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

صفحه 63-82

سحر منجزی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ عبدالامیر معزی؛ محمد محمودی سورستانی


8. استفاده از رادیونوکلوئید سزیم-137 در تخمین فرسایش خاک های حوزه آبخیز شصت-کلاته استان گلستان

صفحه 133-147

نیلوفر بابانژاد؛ فرشاد کیانی؛ عبدالمجید ایزد پناه؛ فرهاد خرمالی؛ فرید اصغری زاده


9. تأثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد اندام‌هوایی و ریشه گیاه روناس در شرایط شور استان فارس

صفحه 149-161

محمد جواد روستا؛ فاطمه رسولی؛ مصطفی میراب زاده اردکانی؛ کوکب عنایتی؛ لادن جوکار