نویسنده = �������� �������� ������������ ����������
اثرات کاربرد پوسال زباله شهری و دو نوع زغال زیستی بر غلظت برخی عناصر غذایی در برنج (Oryza)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 145-159

10.22069/ejsms.2016.3008

سپیده فلاح طوله کلایی؛ محمدعلی بهمنیار؛ فردین صادق زاده؛ مصطفی عمادی