نویسنده = عیسی اسفندیارپور
مقایسه‌ی نگرش روش‌های نقشه‌برداری سنتی و رقومی خاک با استفاده از رویکرد تفرق کارکردی (مطالعه‌ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-70

10.22069/ejsms.2017.10079.1599

زهره مصلح؛ محمدحسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عبدالمحمد محنت کش؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ عباس امینی فسخودی


تهیه نقشه آلودگی کلی خاک به فلزات سنگین با استفاده از راهکار امتیازهای محدودیتی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 56-70

10.22069/ejsms.2017.9174.1552

یاسر صفری؛ محمد امیر دلاور؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ حمیدرضا اولیایی؛ محمد حسن صالحی


ارزیابی وضعیت فلزات سنگین در منطقه‌ی شهرک صنعتی روی زنجان به کمک شاخص بار آلودگی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 119-133

10.22069/ejsms.2016.3146

یاسر صفری؛ محمد امیر دلاور؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ محمدحسن صالحی؛ حمیدرضا اولیایی


تأثیر اگزالیک اسید بر جذب کادمیوم توسط بخش رس خاک

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 205-218

10.22069/ejsms.2016.3012

زهرا رمضانی؛ محسن حمید پور؛ پیمان عباس زاده؛ عیسی اسفندیارپور


ارزیابی برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از سنجش از دور در منطقه‌ی بافت

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 159-172

حسین شیرانی؛ مطهره حبیبی؛ اردوان کمالی؛ عیسی اسفندیارپور