نویسنده = حسین میر سید حسینی
تأثیر افزایش غلظت دی‏‌اکسید کربن اتمسفری و نیتروژن بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 19-43

10.22069/ejsms.2018.13713.1765

حسین میر سید حسینی؛ منصور کوهستانی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ محمد رضا بی‌همتا


تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفری و کادمیوم خاک در جذب کادمیوم توسط گندم و سورگوم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 97-113

'گلاره خانبلوکی؛ حسین میرسیدحسینی؛ بابک متشرع زاده


استفاده از رادیونوکلوئید بریلیوم-7 در برآورد توزیع مجدد خاک در زمین های دیم استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 127-148

مارال خدادادی؛ منوچهر گرجی؛ محمد قنادی مراغه؛ علی سامانی بهرامی؛ میر حسین میر سید حسینی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ معین مفتاحی