نویسنده = �������� �������� ��������
شواهد تغییرات اقلیمی و نوسانات سطح دریاچه ارومیه در خاک‌های دفن شده در حاشیه جنوب شرقی آن

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-22

10.22069/ejsms.2019.14678.1804

نیکو حمزه پور؛ سمیه اسلامی؛ عفت آقایی؛ سارا ملا علی عباسیان


ارزیابی عدم قطعیت مربوط به تخمین مرز تغییرات شوری خاک در دشت ارومیه با روش انتروپی حداکثر اریب

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 131-147

نورایر تومانیان؛ نیکو حمزه پور؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ رضا سکوتی اسکویی؛ پاتریک بوگارت