نویسنده = حمیدرضا اولیایی
تهیه نقشه آلودگی کلی خاک به فلزات سنگین با استفاده از راهکار امتیازهای محدودیتی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 56-70

10.22069/ejsms.2017.9174.1552

یاسر صفری؛ محمد امیر دلاور؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ حمیدرضا اولیایی؛ محمد حسن صالحی


تاثیر مقدار رطوبت و خاک فسفات بر فسفر محلول در حضور قارچ‌های حل کننده فسفر در طی زمان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 135-150

10.22069/ejsms.2016.3147

ابراهیم ادهمی؛ نجیبه جهانگیرزاده؛ علی اصغر نقی ها؛ حمیدرضا اولیایی