نویسنده = ������������ ��������������
تاثیر مقدار رطوبت و خاک فسفات بر فسفر محلول در حضور قارچ‌های حل کننده فسفر در طی زمان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 135-150

10.22069/ejsms.2016.3147

ابراهیم ادهمی؛ نجیبه جهانگیرزاده؛ علی اصغر نقی ها؛ حمیدرضا اولیایی