نویسنده = �������� �������� �������� ��������������
بررسی تأثیر کامپوزیت‌ اوره-پودر پوست میوه انار بر مقدار جذب فسفر، آهن و عملکرد دانه در ذرت

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 143-153

10.22069/ejsms.2019.11080.1646

اکرم السادات حاجی رضا؛ ملیحه قربانی؛ حسین صباحی؛ سیروس منصوری فر؛ کمال سادات اسیلان