نویسنده = �������� �������� ��������
تاثیر کاربرد اسید هیومیک بر ویژگی‎های رشدی ، کیفیت و عملکرد پسته

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 117-133

10.22069/ejsms.2023.20659.2077

حمید علی پور؛ اعظم رضوی نسب؛ سید جواد حسینی فرد


تاثیر گچ، گوگرد و هیوماکس بر برخی ویژگی‏‌های نهال پسته و خاک در مزرعه

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 123-138

10.22069/ejsms.2017.11757.1676

اعظم رضوی نسب؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ احمد تاج آبادی پور