نویسنده = کمال نبی اللهی
نقشه‌برداری رقومی شاخص کیفیت خاک (مطالعه موردی: قروه، استان کردستان)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-118

10.22069/ejsms.2020.16476.1883

لیلا رسولی؛ کمال نبی اللهی؛ روح الله تقی زاده


پیش‌بینی شوری خاک با استفاده از رگرسیون درختی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه قروه استان کردستان

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 115-129

10.22069/ejsms.2018.13223.1741

شیرین مرادیان؛ کمال نبی اللهی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی