نویسنده = ������ ���������� ����������
اصلاح خاک شور-سدیمی دارای بافت رسی به وسیله کربن آلی محلول

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 159-174

10.22069/ejsms.2018.13846.1769

فردین صادق زاده؛ سمانه حسن تبار؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی