نویسنده = روح الله تقی زاده
نقشه‌برداری رقومی شاخص کیفیت خاک (مطالعه موردی: قروه، استان کردستان)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-118

10.22069/ejsms.2020.16476.1883

لیلا رسولی؛ کمال نبی اللهی؛ روح الله تقی زاده


ارزیابی تعمیم‌پذیری مدل جنگل تصادفی برای پیش‌بینی کلاس‌های خاک در سطح زیرگروه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-64

10.22069/ejsms.2019.15779.1847

محمد جمشیدی؛ محمد امیر دلاور؛ روح الله تقی زاده؛ کلبی برانگارد


بررسی تأثیر آتش سوزی بر پایداری خاکدانه ها، عوارض قابل مشاهده سطحی و پوشش گیاهی در مقیاس های مختلف در جنگل های سواحل جنوب غربی دریای مازندران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-20

10.22069/ejsms.2017.11068.1645

علی اکبرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


پهنه بندی رقومی قابلیت هدایت الکتریکی ظاهری با استفاده از رگرسیون کریجینگ و واریوگرام محلی در منطقه اردکان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-29

روح الله تقی زاده؛ فریدون سرمدیان؛ محمد جواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان