نویسنده = ���������������� ������
کارایی نانوذرات اکسید روی (ZnO NP) سنتز شده بر جذب روی و برخی شاخص‌های رشدی گندم

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 125-141

10.22069/ejsms.2018.14412.1795

علی عبدالهی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ مهدی تقوی زاهد کلائی؛ عبدالامیر معزی