نویسنده = ���������� ������������������
تاثیر برخی کودهای آلی و شیمیایی بر جذب روی و شاخص‌های رشدی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 63-82

10.22069/ejsms.2018.14590.1800

سحر منجزی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ عبدالامیر معزی؛ محمد محمودی سورستانی


کارایی نانوذرات اکسید روی (ZnO NP) سنتز شده بر جذب روی و برخی شاخص‌های رشدی گندم

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 125-141

10.22069/ejsms.2018.14412.1795

علی عبدالهی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ مهدی تقوی زاهد کلائی؛ عبدالامیر معزی