نویسنده = ���������� ������������ �������� ��������
اثر بیوچار ضایعات شاخ و برگ درخت پسته بر خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 73-94

10.22069/ejsms.2021.17831.1937

زهرا عرب بافرانی؛ محمد جواد قانعی بافقی؛ مصطفی شیرمردی