نویسنده = ������ �������� ���������������� ������ ��������
رقومی‌سازی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 77-98

10.22069/ejsms.2021.18090.1958

حمید محمودزاده؛ حمید رضا متین فر؛ روح الله تقی زاده مهرجردی