نویسنده = �������������� ���������� ����������
اثر کاربری زمین بر آب‌گریزی خاک در بخش مرکزی استان مازندران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 59-79

10.22069/ejsms.2022.19080.2020

فاطمه پیشنماز آملی؛ محمد رضا مصدقی؛ ناصر دواتگر؛ الهام چاوشی؛ حسین ترابی گل سفیدی