نویسنده = ���������� ���������� ��������
اثر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر مقاومت ‏فروروی و پایداری خاکدانه‏ های خاک زیر کشت ذرت علوفه‏ ای

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 99-116

10.22069/ejsms.2023.20131.2057

نسرین کریمیان شمس آبادی؛ شجاع قربانی؛ حمیدرضا متقیان؛ رامین ایرانی پور؛ بیژن خلیلی مقدم