نویسنده = ���������� ������������
تولید زغال زیستی از پوسته شلتوک برنج و تأثیر آن بر زیست‌توده عدس و گندم

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 135-150

10.22069/ejsms.2017.10016.1601

سپیده ابریشم کش؛ منوچهر گرجی؛ حسین اسدی؛ احمد علی پوربابائی؛ غلام باقری مرندی


استفاده از رادیونوکلوئید بریلیوم-7 در برآورد توزیع مجدد خاک در زمین های دیم استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 127-148

مارال خدادادی؛ منوچهر گرجی؛ محمد قنادی مراغه؛ علی سامانی بهرامی؛ میر حسین میر سید حسینی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ معین مفتاحی