نویسنده = ������������ �������� ��������
مروری بر روش‌های اندازه‌گیری کربن خاک‌: ملاحظات تجربی، مزایا و معایب

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-30

10.22069/ejsms.2021.18039.1955

صبا باقریفام؛ محمد امیر دلاور؛ پیمان کشاورز؛ علیرضا کریمی


ارزیابی تعمیم‌پذیری مدل جنگل تصادفی برای پیش‌بینی کلاس‌های خاک در سطح زیرگروه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-64

10.22069/ejsms.2019.15779.1847

محمد جمشیدی؛ محمد امیر دلاور؛ روح الله تقی زاده؛ کلبی برانگارد