کلیدواژه‌ها = هدایت هیدرولیکی اشباع
تغییرات ویژیگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-158

10.22069/ejsms.2018.13402.1748

الهام امیری خبوشان؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ محمدرضا مصدقی


بررسی پارامتریک نفوذ برخی آلاینده‌های نفتی نامحلول در آب به خاک

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 143-153

10.22069/ejsms.2017.10787.1634

الهه جعفری هفشجانی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ مهدی همایی؛ محمد بای بوردی