بررسی اثرات پتاسیم، روی و سیلیسیم بر عملکرد اجزای عملکرد و جذب آن ها در دانه برنج (Oryza sativa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of potassium, zinc and silicon on grain yield, yield components and their absorption in grain rice (Oryza sativa L.)