ارزیابی ویژگی های محرک رشدی استرپتومایسس های خاک و کاربرد بالقوه آن ها در بهبود رشد اولیه ذرت و جذب فسفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of soil Streptomyces sp. plant growth promotion traits and potential application in enhancing early maize growth and P uptake

نویسنده [English]

  • Reza Ghorbani Nasrabadi