اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین در آزادسازی فسفر از سنگ فسفات

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

3 عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس


عنوان مقاله [English]

Effects of low-molecular-weight organic acids on phosphorus release from phosphate rocks

نویسندگان [English]

  • ebrahim rahimpour 1
  • Mir Hassan Sadaghiani 2
  • Abdollatif Gholizadeh 3
1 MS Student, Department of Soil Science
3 Faculty of Agriculture, Gonbad Kavoos University