تاثیر موقعیت شیب بر توزیع خاکدانه ای کربن آلی، فعالیت آنزیم ال-گلوتامیناز و پایداری ساختمان خاک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

موقعیت مکانی آنزیم‌های برون‌سلولی در خاکدانه‌ها، ممکن است تحت تاثیر عوامل خاک‌سازی نظیر توپوگرافی قرار گیرد. هدف از پژوهش اخیر بررسی توزیع کربن آلی و فعالیت آنزیم ال-گلوتامیناز در خاکدانه‌ها و تاثیر‌پذیری آن از موقعیت شیب می‌باشد. نمونه‌برداری خاک از موقعیت‌های شانه شیب، شیب پشتی، پایه شیب و انتهای شیب دو شیب‌تپه مرتعی (فریدون‌شهر و چلگرد) انجام شد. خاکدانه‌ها به روش الک تر جدا و سپس شاخص میانگین وزنی قطر (MWD) خاکدانه‌ها محاسبه گردید. کربن آلی و فعالیت آنزیم ال-گلوتامیناز درون خاکدانه‌ها اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که موقعیت شیب از طریق تاثیر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک (ماده آلی، رس و سیلت)، توزیع اندازه و پایداری خاکدانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین کربن آلی و فعالیت آنزیم ال-گلوتامیناز تحت تاثیر موقعیت شیب قرار گرفت. الگوی تغییرات مشاهده شده در فعالیت ال-گلوتامیناز با الگوی تغییرات کربن آلی در طول شیب مشابهت داشت (فریدون‌شهر: 001/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aggregate Distribution of Organic C, L-Glutaminase Activity and Aggregate Stability as Affected by Slope Position

نویسنده [English]

  • Safoora nahidan
چکیده [English]

The location of extracellular enzyme activities in soil aggregates can be influenced by slope position. This study aims to determine the effect of slope position on aggregate distribution of organic C and L-glutaminase activity. The soils were collected from different slope positions (shoulder, backslope, footslope and toeslope) at two pasture ecosystems (Fereydoonshahr and Chelgerd, central Iran). A wet sieving procedure was used to separate soil aggregates and then mean weight diameter (MWD) was calculated. Soil organic C (SOC) and L-glutaminase activity (LGL) were measured in the separated aggregates. Results indicated that slope position influenced aggregates distribution and stability through its effect on soil physico-chemical properties. The LGL activity significantly influenced by slope position which was consistent with the pattern of SOC content (Fereydoonsahr: r=0.7, P

کلیدواژه‌ها [English]

  • "slope position
  • soil organic C
  • L-glutaminase activity
  • mean weight diameter"