تاثیر اسیدهای آلی بر جذب و تثبیت آهن در خاک های آهکی و اسیدی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه

چکیده

اسیدهای آلی مترشحه از گیاه قابلیت انحلال عناصر غذایی کم‌محلول را افزایش می‌دهند. به منظور بررسی تاثیر اسیدهای آلی (سیتریک، مالیک و اگزالیک) بر جذب و تثبیت آهن، 4 نمونه خاک اسیدی از استان گیلان و4 نمونه خاک آهکی از استان آذربایجان غربی تهیه شد و همدماهای جذب و واجذب در دو سیستم کلی به شرح زیر تعیین گردید: سیستم (1): خاک- آب- فلز و سیستم (2): خاک- آب- فلز- اسید آلی (یا سیستم شبیه سازی شده گیاه). جهت برآورد پارامترهای جذب، داده‌های جذب به دو مدل لنگمویر و فروندلیچ برازش داده شدند. نتایج بررسی مدل‌های مختلف همدمای جذب نشان داد که در خاک‌های آهکی هر دو مدل لنگمویر و فروندلیچ (94/0 اسید اگزالیک > اسید مالیک > شاهد و در خاک‌های اسیدی این ترتیب: اسید سیتریک > اسید اگزالیک > اسید مالیک > شاهد بود. بطور کلی اسیدهای آلی با کمپلکس کردن آهن باعث کاهش جذب سطحی و افزایش تحرک آن شده و از این طریق می‌توانند قابلیت‌دسترسی آن را برای گیاه بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of organic acids on sorption and immobilization of Fe in acidic and calcareous soils

نویسندگان [English]

  • MirHassan Rasouli-Sadaghiani 1
  • Behnaz Dareghayedi 2
  • Habib Khodaverdiloo 1
  • Neda Moradi 3
2 Urmia University
3 Urmia University
چکیده [English]

Organic acids exuded by plant roots increase solubility of soil micronutrient complexes. This study was carried out to evaluate adsorption isotherms of 4 acidic and 4 calcareous soils at presence of organic acids (citric, malic and oxalic acids). Iron sorption and desorption isotherms are defined in to two systems including; system 1; soil-water-metal, system 2; soil-water-organic acid-metal). Data fitted to different adsorption/desorption isotherms model including Langmuir (Cs= kbCe/ 1+kCe) and Frundlich (Cs=kCe1/n) and appropriate model developed for quantitative behavior of iron adsorption/desorption. The results showed that in acidic soils, Fe adsorption data fitted well with Frundlich (R2>0.98, P0.94, Poxalic acid>malic acid>control, respectively. It can be concluded that complexing organic acids with Fe decrease its adsorption and promote availability for plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iron
  • Sorption
  • Immobilization
  • Organic acids
  • Calcareous and acidic soils