نویسنده = �������������� ��������
بررسی تاثیر سرب بر برخی ویژگی‌های رویشی هشت رقم ذرت در یک خاک آهکی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 97-112

مهدی تفویضی؛ بابک متشرع زاده؛ غلامرضا ثواقبی


تغییرات شکل های شیمیایی روی در ریزوسفر برخی از ارقام ترب و شلغم

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 193-214

علیرضا گلستانی‌فرد؛ حسین میرسید حسینی؛ آمال آرین؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ مهدی تفویضی؛ نجمه سالاری بردسیری