نویسنده = جواد گیوی
بررسی تشکیل و تکامل خاک‌ها در یک ردیف پستی و بلندی در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 45-64

10.22069/ejsms.2017.12547.1709

سپیده اعتدالی دهکردی؛ سید علی ابطحی؛ محمدحسن صالحی؛ جواد گیوی؛ محمد هادی فرپور؛ مجید باقرنژاد


ارزیابی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای رقم کبکاب ( Phoenix dactylifera L.cv Kabkob) در استان بوشهر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 25-45

10.22069/ejsms.2017.11897.1682

حجت دیالمی؛ جواد گیوی؛ مهدی نادری خوراستگانی؛ محمود احمدپور؛ روح اله تقی زاده مهرجردی