نویسنده = حمید رضا بوستانی
تاثیر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر عملکرد و برخی عناصر غذایی پر مصرف در دو رقم جو

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 117-132

10.22069/ejsms.2021.18110.1959

فرهاد دولخانی؛ احسان بیژن زاده؛ حمید رضا بوستانی؛ علی بهپوری


اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز آرباسکولار بر توزیع شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آهکی با سطوح مختلف شوری

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-24

10.22069/ejsms.2016.3001

حمید رضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نجفعلی کریمیان؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی زارعی