نویسنده = نسرین قربان زاده
جداسازی باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفر از ریزوسفر چای و تاثیر مایه تلقیح آن ها بر ویژگی های خاک و رشد گیاه

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 23-44

10.22069/ejsms.2024.20881.2085

محمد علیخواه؛ نسرین قربان زاده؛ محمد باقر فرهنگی؛ مریم خلیلی راد؛ احسان کهنه


تعیین فسفر زیست فراهم در برخی از خاک های شالیزاری به روش آزمون جلبکی

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 95-114

10.22069/ejsms.2023.20269.2063

علی غلامعلی زاده؛ نسرین قربان زاده؛ محمد باقر فرهنگی؛ مریم خلیلی راد


تاثیر دو نوع آنتی بیوتیک دارویی بر برخی ویژگی های زیستی دو خاک رسی و لوم شنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 99-113

10.22069/ejsms.2018.12561.1710

نسرین قربان زاده؛ عباس شعبانی روفچائی؛ حسین پندی