نویسنده = �������������� ������������������
تأثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 57-80

مریم فلاحی مطلق؛ عبدالامیر بستانی؛ حشمت امیدی


تاثیر کمپوست زباله شهری و زمان بر تجمع سرب، نیکل و کادمیوم در خاک وگیاه ذرت (Zea Mays. L)

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 269-285

عبدالامیر بستانی؛ ندا صفاری انارکی؛ حشمت امیدی