نویسنده = ������������ ������
آبشویی سرب از خاک آلوده توسط کربن آلی محلول استخراج شده از باگاس نیشکر و کود مرغی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 141-158

10.22069/ejsms.2022.18623.1998

افسانه قاسمیان سوربنی؛ فردین صادق زاده؛ مهدی قاجارسپانلو؛ بهی جلیلی؛ سید مصطفی عمادی


اصلاح خاک شور-سدیمی دارای بافت رسی به وسیله کربن آلی محلول

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 159-174

10.22069/ejsms.2018.13846.1769

فردین صادق زاده؛ سمانه حسن تبار؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی


جداسازی قارچ حل کننده فسفات از معدن فسفات و شناسائی مولکولی آن بر اساس توالی ژن کالمودولین

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 177-188

10.22069/ejsms.2018.14110.1781

راحله جمشیدی؛ بهی جلیلی؛ محمدعلی بهمنیار؛ سروش سالک گیلانی