نویسنده = الهام ملک زاده
جداسازی و شناسایی باکتری‌های محرک‌ رشد گیاه متحمل به شوری از ریزوسفر گیاهان شورزی

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 100-115

10.22069/ejsms.2023.21627.2115

طاهره صفرزاده؛ محسن علمائی؛ الهام ملک زاده؛ علیرضا موحدی؛ علی پاکدین پاریزی


تاثیر سیستم‏ های کودی شیمیایی، آلی، زیستی و تلفیقی بر حاصلخیزی خاک و وضعیت تغذیه‏ ای کلزا (Brassica napus L.) نشائی

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 99-119

10.22069/ejsms.2022.19588.2042

غلامرضا ادیم؛ الهام ملک زاده؛ اسماعیل دردی پور؛ فرشاد کیانی؛ حسن مختارپور؛ سراج الدین معظمی


بررسی اثر مدیریت کاربرد نیتروژن در ترکیب با اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد گندم در خاک‏های شور – مطالعه موردی خاک‌های انبار الوم استان گلستان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 149-164

10.22069/ejsms.2021.18596.1995

قاسم قربانی نصرآبادی؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ الهام ملک زاده؛ عبدالرضا قرنجیکی