نویسنده = امیر فتوت
مقایسه توان گیاه‌پالایی سرب از خاک آلوده توسط وتیور و کلم زینتی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-23

10.22069/ejsms.2020.16964.1906

سمیه گاراژیان؛ حجت امامی؛ امیر فتوت؛ الهام امیری


اثر کاربرد بیوچارهای مختلف و مواد اولیه آن‌‌ها بر رشد گیاه ذرت و فراهمی پتاسیم در یک خاک آهکی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 89-107

10.22069/ejsms.2020.16369.1878

مجید فروهر؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت؛ حسین شریعتمداری؛ کاظم خاوازی


تاثیر گچ، گوگرد و هیوماکس بر برخی ویژگی‏‌های نهال پسته و خاک در مزرعه

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 123-138

10.22069/ejsms.2017.11757.1676

اعظم رضوی نسب؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ احمد تاج آبادی پور


مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان‌آب و هدر رفت خاک

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 87-99

10.22069/ejsms.2017.10935.1636

حجت امامی؛ نواز اله مرادی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت