کلیدواژه‌ها = آلودگی
تأثیر جهت و فاصله از کارخانه پرهام‌روی زنجان بر غلظت و فاکتور انتقال روی در ورک و سلمه‌تره

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 49-68

10.22069/ejsms.2018.13702.1764

محمد بابااکبری ساری؛ رضا عسگری؛ مهدی تفویضی؛ تورج خوش‌زمان


اثر بافت و ساختمان خاک و گیاه تربچه بر مقدار نیکل در خاک، زه‌آب و گیاه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 71-86

10.22069/ejsms.2017.10080.1600

حمیدرضا الماسی؛ آزاده صفادوست؛ علی اکبر صفری سنجانی