کلیدواژه‌ها = نقشه‌برداری رقومی خاک
پیش‌بینی مکانی برخی از ویژگی‌های خاک سطحی با استفاده از مدل‌های درون‌یابی و یادگیری ماشین

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 27-49

10.22069/ejsms.2021.17251.1916

سیدروح اله موسوی؛ فرزانه پارسایی؛ اصغر رحمانی؛ محمد حسین سدری؛ محمد کوهسار بستانی


ریزمقیاس سازی مکانی نقشه رقومی کربن آلی خاک با استفاده از الگوریتم دیزور

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 25-45

10.22069/ejsms.2020.16857.1902

شاهرخ فاتحی؛ کامران افتخاری؛ جلال قادری


ارزیابی تعمیم‌پذیری مدل جنگل تصادفی برای پیش‌بینی کلاس‌های خاک در سطح زیرگروه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-64

10.22069/ejsms.2019.15779.1847

محمد جمشیدی؛ محمد امیر دلاور؛ روح الله تقی زاده؛ کلبی برانگارد


پهنه بندی رقومی قابلیت هدایت الکتریکی ظاهری با استفاده از رگرسیون کریجینگ و واریوگرام محلی در منطقه اردکان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-29

روح الله تقی زاده؛ فریدون سرمدیان؛ محمد جواد روستا؛ محمد حسن رحیمیان؛ محمود امید؛ نورایر تومانیان