نویسنده = ������������ �������� ��������
تأثیر قارچ میکوریزا -آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفری زینتی (Tagetes erecta)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 191-204

10.22069/ejsms.2016.3011

زهرا شکری؛ ناصر برومند؛ مهدی سرچشمه پور؛ حمیدرضا علیزاده


تأثیر قارچ میکوریز بر پتانسیل گیاه پالایی عنصر مس در گل آهار (Zinnia elegans)

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-23

مینا ناصری؛ مهدی سرچشمه پور؛ وحیدرضا صفاری