نویسنده = حجت امامی
مقایسه توان گیاه‌پالایی سرب از خاک آلوده توسط وتیور و کلم زینتی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-23

10.22069/ejsms.2020.16964.1906

سمیه گاراژیان؛ حجت امامی؛ امیر فتوت؛ الهام امیری


بررسی اثر سوسپانسیون میکروسیلیس (سیلیکا فوم) به عنوان مالچ بر هدررفت خاک تپه های ماسه ای

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 139-145

10.22069/ejsms.2018.13963.1771

فاطمه نقی زاده اصل؛ حمیدرضا عسگری؛ حجت امامی؛ محمد جعفری


تغییرات ویژیگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-158

10.22069/ejsms.2018.13402.1748

الهام امیری خبوشان؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ محمدرضا مصدقی


مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان‌آب و هدر رفت خاک

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 87-99

10.22069/ejsms.2017.10935.1636

حجت امامی؛ نواز اله مرادی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت