نویسنده = حسین شیرانی
تفکیک ویژگی‌های موثر خاک بر منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از درخت تصمیم‌گیری

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 115-134

10.22069/ejsms.2021.17673.1928

سمیرا مصری؛ شجاع قربانی؛ حسین شیرانی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ حمیدرضا متقیان


ارزیابی برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از سنجش از دور در منطقه‌ی بافت

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 159-172

حسین شیرانی؛ مطهره حبیبی؛ اردوان کمالی؛ عیسی اسفندیارپور