نویسنده = شجاع قربانی دشتکی
اثر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر مقاومت ‏فروروی و پایداری خاکدانه‏ های خاک زیر کشت ذرت علوفه‏ ای

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 99-116

10.22069/ejsms.2023.20131.2057

نسرین کریمیان شمس آبادی؛ شجاع قربانی؛ حمیدرضا متقیان؛ رامین ایرانی پور؛ بیژن خلیلی مقدم


تفکیک ویژگی‌های موثر خاک بر منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از درخت تصمیم‌گیری

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 115-134

10.22069/ejsms.2021.17673.1928

سمیرا مصری؛ شجاع قربانی؛ حسین شیرانی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ حمیدرضا متقیان


اثر مدت‌زمان اجرای سامانه آبیاری قطره‏ای و پلی‏اکریل‏آمید بر آب‏گریزی خاک در باغ به

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 85-102

10.22069/ejsms.2017.12084.1691

مسعود تدین نژاد؛ شجاع قربانی دشتکی؛ محمد رضا مصدقی؛ جهانگرد محمدی؛ مهدی پناهی


بررسی تأثیر آتش سوزی بر پایداری خاکدانه ها، عوارض قابل مشاهده سطحی و پوشش گیاهی در مقیاس های مختلف در جنگل های سواحل جنوب غربی دریای مازندران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-20

10.22069/ejsms.2017.11068.1645

علی اکبرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


وابستگی اندازه‌گیری‌های هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه‌ای به اندازه استوانه در یک خاک لوم رسی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 161-175

هیوا خانی چراغبدال؛ حبیب خداوردیلو؛ حسین عسگرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی


تأثیر گروه‌بندی خاک‌ها بر اساس مقدار کربن آلی و رس آنها بر کارآیی توابع انتقالی سلسله مراتبی گنجایش تبادل کاتیونی خاک

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 215-234

نوش آفرین حسینی عربلو؛ حبیب خداوردیلو؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حمیدرضا ممتاز