نویسنده = �������������� ��������������
اثر کاربرد زغال زیستی و سرکه چوب بر مقاومت ‏فروروی و پایداری خاکدانه‏ های خاک زیر کشت ذرت علوفه‏ ای

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 99-116

10.22069/ejsms.2023.20131.2057

نسرین کریمیان شمس آبادی؛ شجاع قربانی؛ حمیدرضا متقیان؛ رامین ایرانی پور؛ بیژن خلیلی مقدم


تفکیک ویژگی‌های موثر خاک بر منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از درخت تصمیم‌گیری

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 115-134

10.22069/ejsms.2021.17673.1928

سمیرا مصری؛ شجاع قربانی؛ حسین شیرانی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ حمیدرضا متقیان