نویسنده = مهدی نادری خوراسگانی
ارزیابی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای رقم کبکاب ( Phoenix dactylifera L.cv Kabkob) در استان بوشهر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 25-45

10.22069/ejsms.2017.11897.1682

حجت دیالمی؛ جواد گیوی؛ مهدی نادری خوراستگانی؛ محمود احمدپور؛ روح اله تقی زاده مهرجردی


بررسی تأثیر آتش سوزی بر پایداری خاکدانه ها، عوارض قابل مشاهده سطحی و پوشش گیاهی در مقیاس های مختلف در جنگل های سواحل جنوب غربی دریای مازندران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-20

10.22069/ejsms.2017.11068.1645

علی اکبرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


کاربرد داده‌های ماهواره‌ای لندست در بررسی روند گسترش شوری اراضی کشاورزی حاشیه دریاچه بختگان، استان فارس

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 177-190

10.22069/ejsms.2016.3010

آناهید سلمان پور؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی؛ مهدی نادری