کلیدواژه‌ها = روی
ارزیابی کارآیی استفاده و پاسخ ژنوتیپ‌های مختلف گندم به آهن و روی

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 171-187

10.22069/ejsms.2020.16210.1869

روزبه محمدی؛ اسماعیل دردی پور؛ علیرضا غیاثوند؛ فرشید قادری فر


قابلیت گیاه پالایی خاک‌ آلوده به نیکل با استفاده از آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و سورگوم (Sorghum bicolor L.)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 131-142

10.22069/ejsms.2017.10042.1593

آرش محمدزاده؛ سجاد رحیمی مقدم؛ محمد رضا چایچی؛ یعثوب حیدرزاده


اثر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ میکوریز آرباسکولار بر توزیع شکل‌های شیمیایی روی در یک خاک آهکی با سطوح مختلف شوری

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-24

10.22069/ejsms.2016.3001

حمید رضا بوستانی؛ مصطفی چرم؛ عبدالامیر معزی؛ نجفعلی کریمیان؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ مهدی زارعی


تأثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 57-80

مریم فلاحی مطلق؛ عبدالامیر بستانی؛ حشمت امیدی