نویسنده = اعظم جعفری
کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی متأثر از تشکیل و تحول خاک در شمال کرمان

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 75-96

10.22069/ejsms.2024.21316.2099

الهام سلیمانی ساردو؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمودآبادی؛ اعظم جعفری


تابع مفصل و کاربرد آن در برآورد تغییرات مکانی شن و جرم مخصوص ظاهری خاک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-64

10.22069/ejsms.2020.16594.1889

احسان غجه پور؛ وحیدرضا جلالی؛ اعظم جعفری؛ مجید محمود آبادی


تاثیر عوامل محیطی و خاکساز بر تنوع خاک های مناطق کرمان و لاله زار

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 69-106

10.22069/ejsms.2018.13532.1757

اعظم جعفری؛ سمیرا کشتکار؛ محمد هادی فرپور


مقایسه‌ی نگرش روش‌های نقشه‌برداری سنتی و رقومی خاک با استفاده از رویکرد تفرق کارکردی (مطالعه‌ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-70

10.22069/ejsms.2017.10079.1599

زهره مصلح؛ محمدحسن صالحی؛ اعظم جعفری؛ عبدالمحمد محنت کش؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ عباس امینی فسخودی


تعیین شکل‌های فسفر آلی در یک خاک آهکی متأثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 79-95

مریم معینی؛ مجید حجازی مهریزی؛ اعظم جعفری