نویسنده = نصرت اله نجفی
تأثیر سه نوع کود آلی بر ویژگی‌های رشد و کارایی مصرف آب ذرت در سطوح مختلف فشردگی خاک

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 25-47

نصرت اله نجفی؛ آرش محمدنژاد؛ محمدرضا نیشابوری


امکان سنجی استفاده از ظرفیت بافری فسفر (PBC) برای تخمین فسفر قابل‌جذب ذرت در برخی خاک‌های آهکی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 81-104

عادل ریحانی تبار؛ محمد رضا مقصودی؛ نصرت اله نجفی