نویسنده = ابراهیم سپهر
بررسی اثر انواع اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین ‌در آزاد‌سازی فسفر از سنگ فسفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22069/ejsms.2020.5085

ابراهیم رحیم پور؛ ابراهیم سپهر؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ عبداللطیف قلی زاده


سینتیک معدنی شدن کربن آلی و تغییرات آن در سه نوع خاک تیمار شده با بقایای گیاهی مختلف (مطالعه موردی: خاکهای اطراف دریاچه ارومیه)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 27-46

10.22069/ejsms.2020.16467.1882

جواد عبدالهی قره کند؛ ابراهیم سپهر؛ ولی فیضی اصل؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ عباس صمدی


نقش کربن آلی در معدنی شدن نیتروژن، کربن و غلظت برخی عناصر غذایی در یک خاک شور

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 153-169

10.22069/ejsms.2020.16174.1865

صلاح الدین مرادی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ حبیب خداوردیلو؛ محسن برین


اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین در آزادسازی فسفر از سنگ فسفات

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 335-343

ابراهیم رحیم پور؛ ابراهیم سپهر؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ عبداللطیف قلی زاده